Alle lof voor 'sTOF!

Waardering van de religieuzen in Nederland voor Theatergroep ‘sTOF

De Konferentie Nederlandse Religieuzen wilde jongeren bemoedigen die die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarvoor is de Religieuzenprijs (5000 euro) in het leven geroepen. Op 8 november 2018 werd bekend gemaakt wie deze prijs uiteindelijk had gewonnen.

Net als ruim 20 andere groepen heeft ook Theatergroep ‘sTOF een nominatie aangevraagd.

Pien: “Op 8 november hebben we ons met nog 6 andere groepen in Den Bosch mogen presenteren. Wie we zijn, wat we doen en wat onze wensen zijn voor de toekomst.
‘s Morgens om 9.00 uur vertrokken we met zijn negenen naar De Verkadefabriek. Het werd een bijzondere dag. Een presentatie, een lunch, een middagprogramma met alle genomineerden en uiteindelijk de prijsuitreiking. Het Franciscaans Jongerentreffen heeft gewonnen. Wij feliciteren hen van harte met deze prijs!” De jongeren van theatergroep 'sTOF kreeg een tweede plaats.

Bijgaand de foto’s van onder andere de oorkonde met de eervolle vermelding die theatergroep 'sTOF mocht ontvangen. Een hele eer!


Share our website